Ana Sayfa

İNŞAAT TAŞERONLARI LİSTESİ | TAŞERON FİRMA LİSTESİNE KAYIT | TAŞERON FİRMA SEÇİM REHBERİ | İLETİŞİM | BAĞLANTILAR
Taşeronluk Nedir? Taşeron Kimdir?

Taşeronluk Nedir?

Taşeronluk (Alt-Müteahhitlik, Alt-Yüklenicilik, Alt-Üstlenicilik) bir alt-sözleşme ilişkisidir ve genellikle yanlış olarak fason ve yansanayi yerine kullanılır, fakat bu ikisi arasında çok temel bir fark vardır; Taşeron, bir firmanın işçilerinin bir başka firmanın (ana firmanın) üretim mekanında, ana firmanın işinin bir kısmını yapmasıdır. Yani fiili olarak ana firmanın kadrolu işçilerinden farksız çalışırlar ama yasal olarak farklı bir firmaya bağlıdırlar. İki çeşidi vardır.

Ana firmayla sürekli çalışan taşeronlara iç taşeron denir, dış taşeron ya da kapasite taşeronu ve uzmanlık gerektiren işlerin taşeronu ise ihtiyaç halinde ayrı olarak anlaşmalı çalıştırılır. Türkiye'de genel olarak yasaya uygun olmayan bir taşeron örgütlenme ilişkisi gözlemlemek mümkün olabiliyor maalesef. Bazı firmalar kendi kapasitelerinin ve öngörülen iş alanlarının dışında da taşeron çalıştır veya bilmedikleri, tecrübesiz şirketlere iş verip zarara uğramaktadırlar, bu yüzden taşeron seçimi son derece önemlidir.

Sonuç olarak taşeron bir ana firma-bağlı firma ilişkisidir ve yansanayi ve fason'da üretim bu firmaların kendi mekanlarında yapılır. İnşaat sektöründe ise şantiyeye taşeron firma eleman, makine parkı vb gibi iş gücünü sağlar, bazen proje de yaparlar. Taşeronların herbiri, üretimi örgütleyen ana firmanın üretim zincirinin eksik halkasını tamamlayan firmalardır.

İngilizce sub-contractor diye geçer, taşeron deyip geçmeyin, bazı milyar dolarlık projelerin taşeronları milyar dolarlık işler yapmaktadır, taşeronların tek kalemde milyon dolarlık iş yaptıkları, özellikle alt yapı projeleri, hava alanları gibi işlerde normaldir.

Taşeron Firma Listesi: Özel sayfalarımızda inşaat taşeronlarının olduğu bir listeleme yapıyoruz ve taşeronların ilgi alanları ile birlikte yer veriyoruz, buraya tıklayarak inşaat taşeronları listemize ulaşın.

Taşeron Firma Nasıl seçilir?

Taşeron firma seçimi çok önemlidir, işin bir kısmını üstleneceği için işin ehli bir firmayla anlaşmak önemlidir, bu seçimi kolaylaştırması ve taşeron firma seçerken yardımcı olması için size özel bir rehber hazırladık. Buraya tıklayarak taşeron firma seçim rehberimize ulaşabilirsiniz. Taşeronlarla çalışmak proje maaliyetlerini aşağı çekip, proje risklerini azaltabilir.

İnşaat Taşeronluğu'nun Temeli

Bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesinde hemen her zaman birden fazla müteahhit (duvar ustası, marangoz, elektrik teknisyeni, su ve kalorifer tesisatçısı, sıvacı, soğuk demir ve beton ustası vb.) görev alır. Projenin gerçekleştirilmesinde görev alacak olan bu müteahhitlerin iş sahibi ile olan hukukî ilişkileri ise çok farklı şekillerde gündeme gelir. Bu hususta kullanılan geleneksel yöntem, iş sahibinin bütün bu müteahhitlerle ayrı ayrı sözleşme yapması üzerine kurulmuştur. Böylece iş sahibi bütün projenin ilgili kısımlarını, her bir müteahhit ile müstakil inşaat sözleşmeleri yapmak suretiyle birden çok müteahhide ihale etmiş olur. Böyle bir sistemde şüphe yok ki, inşaat projesinin gerçekleştirilmesine katılması söz konusu olan bu müteahhitler arasında eşgüdüm ve uyumun temin edilmesi, amaca uygun neticeye ulaşılabilmesi bakımından belki de en önemli faaliyeti teşkil eder. Doğaldır ki bu modelde müteahhitler arasındaki eşgüdüm ve uyumun temini iş sahibinin sorumluluğundadır. Bu faaliyetin önemi, küçük çaplı inşaat işleri bakımından pek fazla hissedilmezse de konunun işlenmesinde model olarak alacağımız büyükçe bir yapı işinde, işlerin aksamadan yürümesi daima iyi bir örgütlenme düzenine ihtiyaç gösterir. Zira bu tarz bir yapının meydana gelmesi, nitelikçe birbirinden farklı bir çok kismî edimin biraraya getirilmesi suretiyle mümkün olur. Bu yapı eserinin tamamlanabilmesi için gerekli her bir kismî edimin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi, yapı sonucunun da zamanında ve eksiksiz olarak ortaya çıkması bakımından etkilidir.

Uygulamada iş sahibi, bu mükellefiyetini yerine getirebilmek için genellikle bir mimar veya mühendisi görevlendirir. Hatta mimar veya mühendis genellikle inşaat işleri başlamadan sözleşmelerin kurulması aşamasında görevlendirilir ise de, yapı işlerinin yürütülmeye başlanmasından sonra görevlendirildiği durumlara da rastlanır. İş sahibi bu iş için bir mimar veya mühendisi görevlendirmiş olsa da, yine de bu faaliyetin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli dikkat ve özeni sarfetmelidir. Zira bu faaliyetin gereğince yürütülmemesi iş sahibi, görevlendirmiş olduğu mimar veya mühendisin fiillerinden müteahhitlere karşı sorumlu olduğundan (BK m. 100), hukukî açıdan bazı olumsuz neticelere yol açabilir.

Mesela iş sahibi alacaklı temerrüdüne düşebilir ve hatta çerçevesinde sorumluluğu gündeme gelebilir. İş sahibinin, müteahhitler arasındaki eşgüdümün temin edilmesine ilişkin mükellefiyeti nedeniyle karşı karşıya bulunduğu bu tehlike, gerçekleştirilmek istenen inşaat projesinin kapsamı genişledikçe daha da artacaktır. Zira proje büyüdükçe işin kapsamı büyüyecek ve işin yapımına katılması söz konusu olan müteahhitlerin sayısı da artacaktır. Sayısı artan müteahhitler arasında eşgüdüm ve uyumun temini ise daha da karmaşık ve zor bir hale gelecektir. Bu nedenle iş sahibi, müteahhitler arasında eşgüdüm ve uyumun teminine ilişkin bu mükellefiyeti de mümkün olduğu kadar müteahhit tarafa yüklemenin yollarını arayacaktır.

Yapı işine katılması gereken teknik elemanların çokluğu ve kismî edimler arasındaki işlevsel bağ dikkate alınarak inşaat sözleşmeleri uygulamasında, bu hususta çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İşte bu yöntemlerden bir tanesi de yapı işinin, bir genel müteahhide ihale edilmesi ve bu müteahhidin, her biri kendi alanında uzman olan başka müteahhitleri işin yapımına dahil etmesi suretiyle yapı eserini meydana getirmesi ve ifa olarak iş sahibine sunması üzerine kurulmuştur. Dikkat edilecek olursa, bu sözleşme modelinde iş sahibi, bir tek şahıs ile muhataptır ve sadece onunla akdî ilişki içerisindedir. Genel müteahhitlik sözleşmesi olarak adlandırılan bu müteahhitlik tarzında genel müteahhit, bu sözleşmeden kaynaklanan borcunun ifası amacıyla başka müteahhitlerle alt müteahhitlik sözleşmeleri akdedecek ve böylece genel müteahhitlik sözleşmesi, taşeronluk sözleşmesinin ilk uygulama alanını teşkil edecektir.

Taşeronluk sözleşmesinin gündeme gelebilmesi için, taşeronla sözleşme akdeden müteahhidin muhakkak genel müteahhit olması da şart değildir. İş sahibi île inşaat projesinin sadece bir kısmınının meydana getirilmesi amacıyla sözleşme akdetmiş müteahhitler taşeronluk sözleşmesi akdedebilecekleri gibi; hatta taşeron dahi yeni bir (alt) taşeronluk sözleşmesi akdedebilir. Bu hususta önemli olan, taşeronluk sözleşmesi bakımından iş sahibi konumunda olan müteahhidin iş sahibi ile doğrudan akdî ilişki içerisinde bulunup bulunmaması değil, yapı eserinin meydana getirilmesine ilişkin kendi borcunun ifası amacıyla bir başka müteahhidi görevlendirmiş olup olmamasıdır.

Taşeronluk ve Müteahhitlik ile ilgili yasal bilgiler Dr. Halil AKKANAT'ın "Taşeronluk Sözleşmesi" kitabından alıntıdır, bu kitabı almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Düşünün ki bu işin bir kitabı var.

İnşaat Taşeronları Listemize Bakın. Taşeron Listesine Kaydolun veya Taşeronlarla ilgili bilmeniz gerekenleri Öğrenin.
Ana Sayfa - İnşaat Taşeronları - Taşeronluk Nedir - Taşeron Firma Listesine Kaydol - Taşeron Firma Seçerken Bilmeniz Gerekenler - İletişim - Hakkında - Gizlilik Politikası - Taşeron Firma Listesi - Taşeron Firmalardan Fiyat Teklifi Alın - Tasarım Taşeronu - Proje Fiyatini Hesaplatin - Site Haritası - Tüm Hakları Saklıdır 2009-2019.


5PX/136